Psychologia Dziecięca

Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, 
w zakresie trudności wychowawczych, wspomagania rozwoju dzieci oraz psychoterapii zaburzeń wieku rozwojowego. Prowadzimy również diagnozę psychologiczną i wydajemy opinie. 
 
 
PSYCHOTERAPIA:
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia zachowania (agresja,  moczenie nocne, nadpobudliwość)
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzenia rozwoju,
 • ADHD,
 • problemy w kontaktach z rówieśnikami.
 
DIAGNOZA:
 • poziomu rozwoju poznawczego,
 • sprawności pamięci,
 • koncentracji,
 • poziomu rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • konfliktów emocjonalnych,
 • badanie przesiewowe deficytów neurologicznych,
 • ustalanie kierunku lateralizacji,
 • ustalanie przyczyn: niepowodzeń szkolnych, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, kłopotów wychowawczych i innych,
 • wskazanie mocnych stron dziecka,
 • preorientacja zawodowa.
 
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
 • wskazówki do pracy z dzieckiem i porady wychowawcze,
 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców,
 • poradnictwo psychologiczne dla młodzieży.
 
SPORZĄDZANIE OPINII PSYCHOLOGICZNYCH
|
|